Umwelt Bildung Austria logo Nagykanizsa logo MKNE logo EU logo Creating the future logo

A „LENA“ projekt központi célja egy, a partnerrégiók környezeti nevelési szakembereinek – különösen a bécsi pedagógiai főiskola, a Zala és Vas megyei Pedagógiai Intézet, valamintgyőri Reflex Környezetvédelmi Egyesület képviselői - részvételével létrejövő fenntartható „LENA – Hálózat“ kialakítása.

A „LENA Hálózat“ biztosítja a határon átnyúló információcserét a környezeti nevelés területén a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégiához kapcsolódóan. Szolgál továbbá bilaterális környezeti nevelési események kezdeményezésére gyerekek, fiatalok és pedagógusok részére.

Egy vonzó honlap ad információt a „LENA Hálózat“ tevékenységeiről és biztosít időszerű projektpublicitást. A kétnyelvű weboldal áttekintést ad a projekt eredményeiről illetve informatív betekintést biztosít az újonnan kifejlesztett környezeti nevelési kínálatokba. A professzionálisan kialakított PR tevékenység ezen túlmenően kétnyelvű PR anyagok elkészítését foglalja magában.

A kialakított „LENA Hálózat“ a környezeti nevelés iránt érdeklődők számára biztosít hiteles és reprezentatív információs platformot a partner régiókban. A cél, hogy a projekt 2014-es befejezését követően is fenntartható funkciója legyen és a hatóköre tovább bővüljön.

A kétnyelvű „LENA - webprezentáció“ a „LENA – Hálózat“ értékes támogatásaként szolgáljahatékony nyilvánossági munkát is. Az eredmény - az óvodai nevelők és a tanárok -, mint kívánatos célcsoport - által elfogadott és használt kommunkiációs platform, ahonnan módszertani anyagok is letölthetőek.

A PR – anyagok célzottan a partnerrégiók óvodái és iskolái részére kerülnek kiküldésre és egyúttal az aktuális LENA – rendezvényekre történő meghívóként szolgálnakEmellett törekszünk arra, hogy a LENA projekt a helyi sajtóban megfelelő publicitást kapjon.

A „Hálózatieszközök“ a „LENA – Hálózat“ szíve. Az eszközök a partnerrégiók diákjainak és tanárainak nyújtanak határon átnyúló tapasztalatcserét különböző módszerekkel. A résztvevőket pályázat során választjuk ki.

A „Pedagógiai szakmai találkozók“ keretében a nyugat-dunántúli régió kiválasztott pedagógusai a Bécsi képzési helyszíneket látogatják meg és tapasztalatokat gyűjtenekkörnyezeti nevelési munkájukhoz.

A „Hálózatieszközök“, a LENA – projekt keretében szerzett tapasztalatok, a diákok éstanárok közvetlen találkozásai megalapozzák a „LENA – Hálózat“ alapjait és fenntarthatóságát a régióban.

Az évente 4 alkalommal megrendezésre kerülő „Pedagógusok szakmai tanácskozásai“ eseményen minden alkalommal a nyugat-dunántúli óvodák, általános iskolák és középiskolák pedagógusai vesznek résztalkalmanként 50 létszámban.